FESTIVAL NA SKOK

Home / FESTIVAL NA SKOK

Druhý ročník divadelného festivalu  ochotníckych a poloprofesionálnych divadiel v Raslaviciach

Dramaturgická rada NA SKOK-FEST ponúka divadelným súborom z celého slovenska možnosť  prihlásiť sa na druhý ročník tohoto podujatia, ktorý sa bude konať v termíne 18. – 20. novembra 2022 v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach. Prihlásiť sa môžu všetky kategórie ochotníckych divadiel s inscenáciami rôznej poetiky, aj tématiky. Rada spomedzi prihlásených kolektívov vyberie 5 inscenácií, ktoré budú spĺňať všetky predpoklady konceptu festivalu. Prihlášky môžete posielať do 1. marca 2022 elektronicky na administrativa@naskok.sk, alebo papierovou formou na adresu Divadelný súbor NA SKOK o.z. , Toplianska 453/1, 086 41 Raslavice

 

Špecifikácia festivalu:

Podujatie ponúka priestor ochotníckym a poloprofesionálnym divadelným zoskupeniam prezentovať svoje inscenácie. Keďže skladba programu je žánrovo i tematicky pestrá, môžu načerpať nové podnety, stretnúť zaujímavých ľudí a zažiť festivalovú atmosféru.

Zámer podujatia:

Divadelný festival je kreovaný ako prehliadka ochotníckych i poloprofesionálnych divadelných zoskupení. Podujatie ponúka členom jednotlivých zoskupení priestor na vzájomnú reflexiu a nadväzovanie medzi kolektívnych vzťahov. V neposlednom rade máme za cieľ podnietiť záujem nie len občanov Raslavíc, ale aj ľudí zo širokého okolia o kultúrno-spoločenské podujatia. Dramaturgická rada festivalu vyberie spomedzi prihlásených súborov šesť divadiel z celého Slovenska.